ikonka telefonu

VOLEJTE PO – NE 8 – 22h

+420 608 904 903

Judikatura

Tento text jsme pro vás sepsali proto, abyste se snáze zorientovali v situaci, ve které jste se náhle ocitli. Představíme vám problematiku judikatury z laického pohledu – jednoduše, uceleně a na konkrétních příkladech.

ikonka telefonu

VOLEJTE PO – NE 8 – 22h

+420 608 904 903

Kontaktujte nás


Odpovíme do 1 hodiny

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  konzultace zdarma

  Cena kompletního zastupování advokátem začíná na 10 000 Kč a je od začátku pevně stanovená.

  Co je to judikatura a jak s ní pracujeme? 

  Často se stává, že zákon a jeho znění není bohužel zcela jasný, připouští různě možné výklady (typicky právní názory advokátní kanceláře jsou často v kontrastu s názorem Policie) nebo zákon dokonce nemusí vůbec pamatovat na všechny možné nastalé situace. Proto je třeba, aby na tyto situace byly dány konkrétní odpovědi instituci, která má právo zákony vykládat. Tou institucí jsou u nás soudy.

  Vysvětlení pojmu judikát a právní věta

  Judikatura je tvořena takzvanými judikáty. Nesmíte však zapomínat, že judikátem není samotné soudní rozhodnutí, které svou podstatou nepřesahuje skutkovou podstatu konkrétního případu. Aby se rozhodnutí dalo za judikát považovat, musí jít o zásadní rozhodnutí soudu vyššího stupně, které obsahuje obecný výklad určité právní normy či předpisu. Judikaturní rozhodnutí tedy stanovuje „soudní pohled na věc“ na soudem řešenou problematiku. 

  Judikát tvoří tzv. právní věty, které uvádějí text konkrétního soudního rozhodnutí, a jsou tím nejdůležitějším z celého judikátu. Tyto právní věty můžeme považovat za jakési shrnutí smyslu konkrétního rozhodnutí a výstižně a jasně umožňují výklad pro konkrétní odůvodnění. Právní věta nebývá větou v obvykle chápaném gramatickém smyslu, ale je tvořena několika větami, souvětími či odstavci.  

  Výhodou pro vás je, že veškeré tyto pojmy za vás řeší náš advokát, který v rámci své dlouhé praxe nejlépe ví, jak a kdy využít danou oblast judikatury ve prospěch klienta.

  Konkrétní příklad z praxe, kdy řidič překročil povolenou rychlost

  Pro srozumitelnost význam judikátu demonstrujeme v následujícím velice zjednodušeném případu.

  Policie změří řidiče, který překročil povolenou rychlost, ale protože jel opravdu hodně rychle, tak než jej dostihli, uběhlo několik minut, auto se hlídce ztratilo z dohledu a vozidlo bylo zastaveno až za například 4 km.

  Pro klíčový aspekt tohoto příkladu přeskočíme správní řízení i odvolací řízení Krajského úřadu a taktéž správní žalobu u Krajského soudu. Řidič má již jedinou možnost, jak zvrátit řízení a zachránit si řidičský průkaz, a tou je kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen NSS).

  Protože ale již 3 „kola“ prohrál, vezme si jiného advokáta. Po prostudování případu advokát řekne řidiči, že případ může reálně vyhrát a šance je.

  Klienta poučí o tom, že jeho předcházející advokát udělal chybu v tom, že nerozporoval věci, které rozhodně rozporovány být měly a nebyly prokázány, jako například místo změření, a hlavně totožnost řidiče, protože hlídka vozidlo ztratila z dohledu, zastavila jej až po 4 km a v autě byli navíc další svědci. Manévrovací prostor zde tudíž je.

  NSS ovšem kasační stížnost zamítne se zdůvodněním, že argumentace obhájce o záměně řidiče je účelová, protože kdyby tomu tak nebylo a zakládala se na pravdě, zcela jistě by se řidič tímto hájil již v předchozích fázích správního řízení, a nikoli až před soudem.

  Jak vám judikatura pomůže při vašem problému

  Judikatura je klíčovým aspektem nejen v naší oblasti dopravních přestupků a přečinů řidičů, ale obecně v celém soudním systému. Z existující judikatury lze při právní analýze vycházet právě v případech, kdy se řidiči radí následující postup v případě správního řízení či soudu při správní žalobě či kasační stížnosti, a to i přesto, že kontinentální systém práva není na rozdíl od angloamerického vystavěný na soudních precedentech, ale psaném právu – tedy právních předpisech.

  Oblasti, které řešíme

  Proč si dobře rozmyslet, komu svůj případ svěříte

  Takto ustálená judikatura reálně existuje, ale pro náš příklad byla značně zjednodušená. Z takového rozhodnutí pro nás plynou následující fakta, s kterými už musíme počítat do budoucna.

  • Je nutno dbát na konzistenci a věrohodnost obhajoby už od rané fáze správního řízení. Proto si dobře rozmyslete, komu svůj případ svěříte. Měnit později obhájce je opravdu velice složité a komplikované, i když zde neplatí zásada koncentrace řízení (jedná se o určitý zákonem daný stop stav. Než nastane, mohou účastníci řízení uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání. K později uvedeným důkazům a skutečnostem soud – až na výjimky – nepřihlíží).
  • Pokud se na nás například obrátí klient, který má již v rukou rozsudek Krajského úřadu, a my najdeme v obhajobě jeho zmocněnce reálné vady, je naše schopnost takovému řidiči pomoct menší, než kdyby nás kontaktoval hned na samotném počátku případu. Je to právě z důvodu existující judikatury, která říká, že změna argumentace v pozdějších fázích řízení je často ryze účelová. I když by se případ dal obhájit, kdyby se od počátku vedl správně, v tuto chvíli jsou už možnosti obhajoby mnohem menší, než by tomu bylo, kdybychom případ převzali od samotného počátku. Při výběru obhájce buďte opatrní.
  • Soud nevyvrátil, že by taková situace nastat mohla. Důvodem zamítnutí obhajoby je pozdější argumentace. Tím můžeme odvodit, že v určitých konkrétních případech, která splňují definovaná kritéria posuzovaného případu (vysoká rychlost, spolujezdci, zastavení po velké vzdálenosti, ztráta z dohledu) lze zvážit možnou obhajobu tímto směrem.

   

  Věříme, že jsme vám na tomto zjednodušeném demonstrativním příkladu pomohli pochopit základní význam a smysl judikatury.

  Poskytneme vám 20 let advokátní praxe k dosažení nejlepšího možného výsledku

  Odborná konzultace zdarma
  konzultace zdarma

  Odpovíme do 1 hodiny

  Zanechte nám kontakt, poradíme vám, jak nejlépe postupovat


   Vaše číslo použijeme pouze pro jednorázový kontakt za účelem seznámení s možnostmi právní pomoci.

   Odesláním souhlasíte se zavoláním.

   PRAHA BRNO OSTRAVA

   Zastoupíme vás po celé ČR za jednotné ceny

   Pobočka v Praze

   Rohanské nábřeží 678/23
   186 00 Praha

   Zobrazit na mapě

   Pobočka v Brně

   Holandská 2/4
   639 00 Brno

   Zobrazit na mapě

   Pobočka v Ostravě

   28. října 3346/91
   702 00 Ostrava

   Zobrazit na mapě